Razpisi in pozivi

Načrtovani in predvideni javni razpisi in javni pozivi ARIS v letu 2024

Zap. št. Naziv Predviden datum objave Predvideni rok za prijavo Predvideni rok za objavo rezultatov Predvidena vrednost razpisa Obdobje financiranja Sektor Opomba
1 Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov za obdobje 2023-2025 26.08.2022 30.10.2024 maj 2024, avgust 2024 in december 2024 40.000,00 € 2024-2028 Sektor za raziskovalne projekte v teku
2 Javni poziv za sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev- Obzorje Evropa MSCA

Sprememba javnega poziva (31. 1. 2024)

Sprememba javnega poziva (14. 3. 2024)
2. 2. 2023 2. 3. 2026 za SKLOP A in za SKLOP B stalno odprt 12.571.560,00 € 2023-2026 Sektor za Načrt za okrevanje in odpornost v teku
3 Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 22) 25.05.2023 01.01.2024 20.000.000,00 € 2024-2025 Sektor za stabilno financiranje zaključen
4 Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2024 30.10.2023 01.02.2024 marec 2024 / 2024 Sektor za mednarodno sodelovanje zaključen
5 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024 14.11.2023 12.02.2024 Rokovnik 18.850.000,00 € 2024-2027 Sektor za raziskovalne projekte zaključen
6 Javni poziv za (so)financiranje sheme doktorskega študija Marie Skłodowska-Curie COFUND - Pečat odličnosti 22.11.2023 08.12.2023 januar 2024 5.500.000,00 € 2024-2028 Sektor za raziskovalne projekte zaključen
7 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2024 – 2026 12.12.2023 08.03.2024 junij 2024 300.000,00 € 2024-2026 Sektor za mednarodno sodelovanje zaključen
8 Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer FNR (Luxembourg National Research Fund) deluje v vlogi vodilne agencije - 2023 21. 12. 2023 17.04.2024 december 2024 600.000,00 € 2025-2029 Sektor za mednarodno sodelovanje zaključen
9 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja 01.01.2024 prvi prijavni rok do vključno 31. 3. 2024 do 14. ure oziroma drugi prijavni rok do vključno 30. 9. 2024 do 14. ure. prvi prijavni rok: II. četrtletje 2024; drugi prijavni rok: IV. četrtletje 2024 900.000,00 € 2024-2027 Sektor za raziskovalne projekte v teku
10 Javni razpis za (so)financiranje projektov okvirnih programov EU – projekti ERC perspektiva 01.01.2024 prvi prijavni rok do vključno 31. 3. 2024 do 14. ure oziroma drugi prijavni rok do vključno 30. 9. 2024 do 14. ure. prvi prijavni rok: II. četrtletje 2024; drugi prijavni rok: IV. četrtletje 2024 2.500.000,00 € 2024-2027 Sektor za raziskovalne projekte v teku
11 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial 01.01.2024 2 meseca pred v prijavnem obrazcu predlaganim začetkom (so)financiranja v roku 2 mesecev po prejemu prijavne vloge 750.000,00 € 2024-2026 Sektor za raziskovalne projekte v teku
12 Prijava za (so)financiranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije -2024 01. 01. 2024 Stalno odprt - do 31.12.2024 december 2024 900.000,00 € 2025-2029 Sektor za mednarodno sodelovanje v teku
13 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2025 – 2026 26. 1. 2024 15.04.2024 november 2024 40.000,00 € 2025-2026 Sektor za mednarodno sodelovanje zaključen
14 Prijava za (so)financiranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije - 2024 29.01.2024 02.04.2024 december 2024 1.200.000,00 € 2025-2029 Sektor za mednarodno sodelovanje zaključen
15 Prijava za (so)financiranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer SNSF -Swiss National Science Foundation deluje v vlogi vodilne agencije - 2024 09.02.2024 03.04.2024 december 2024 900.000,00 € 2025-2029 Sektor za mednarodno sodelovanje zaključen
16 Prijava za (so)financiranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer GA ČR (The Czech Science Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije - 2024 09.02.2024 03.04.2024 januar 2025 1.500.000,00 € 2025-2028 Sektor za mednarodno sodelovanje zaključen
17 Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2024 08.03.2024 08.04.2024 maj 2024 / 2024 Sektor za mednarodno sodelovanje zaključen
18 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in partnersko državo v letih 2025 - 2027 11.03.2024 10.05.2024 in 31.05.2024 (ZRN) oktober - december 2024 930.000,00 € 2025-2027 Sektor za mednarodno sodelovanje zaključen
i
19 Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2024) 15.03.2024 15.04.2024, 15. 5. 2024, 15. 9. 2024, 15. 11. 2024, 15. 1. 2025 15.03.2025 1.200.000,00 € 2024 Sektor za odprto znanost v teku

20 Javni razpis za (so)financiranje aktivnosti popularizacije znanosti 2024 15.03.2024 15.04.2024 15.07.2024 310.000,00 € 2024 Sektor za odprto znanost zaključen

21 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenih monografij za leto 2024 15.3.2024 15.04.2024 16.09.2024 450.000,00 € 2024 Sektor za odprto znanost zaključen

22 Javni razpis za (so)financiranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2024 15.04.2024 15.05.2024 15.07.2024 5.600.000,00 € 2024 Sektor za odprto znanost zaključen
23 Prijava za (so)financiranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost) deluje v vlogi vodilne agencije - 2024 17.04.2024 17.05.2024 december 2024 1.800.000,00 € 2025-2029 Sektor za mednarodno sodelovanje zaključen
24 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2025–2026 19.04.2024 21.06.2024 oktober 2025 500.000,00 € 2025-2026 Sektor za mednarodno sodelovanje zaključen
25 Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "Naša hrana, podeželje in naravni viri " v letu 2024 19.04.2024 21.05.2024 avgust 2024 2.500.000,00 € 2024-2027 Sektor za raziskovalne projekte  zaključen

26 Javni razpis za (so)financiranje Gravitacija

Sprememba javnega razpisa (29. 5. 2024)
07.05.2024 12.06.2024 september  2024 3.000.000,00 € 2024-2027 Sektor za mednarodno sodelovanje zaključen
27 Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2024" v letu 2024 10.05.2024 11.06.2024 september 2025 4.595.564,00 € 2024-2027 Sektor za raziskovalne projekte zaključen
28 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC – PoC – potencial (projekt za presojo inovacijskega potenciala)

Sprememba javnega razpisa (7. 6. 2024)
13.05.2024 30.09.2024 v roku 3 mesecev po prejemu prijavne vloge 750.000 € 2024 - 2026 Sektor za raziskovalne projekte v teku
29 Prijava za (so)financiranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije - 2024 15.05.2024 17.06.2024 konec leta 2024 540.000,00 € 2025-2028 Sektor za mednarodno sodelovanje zaključen
30 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in partnerskima državama Japonsko in Republiko Turčijo v letih 2025 – 2027 14.06.2024 06.09.2024 marec 2025 144.000,00 € 2025-2027 Sektor za mednarodno sodelovanje

v teku

31 Javni razpis za konzorcijske projekte za poenotenje posamičnih aktivnosti na področju znanosti april 2024 junij 2024 3.000.000,00 € načrtovan

32 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Kitajsko v letih 2025 - 2028 01.06.2024 II. polletje 2024 400.000,00 € 2025-2028 Sektor za mednarodno sodelovanje načrtovan
i
33 Prijava za (so)financiranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti - 2024 avgust 2024 september 2024 november 2024 800.000,00 € 2025-2027 Sektor za raziskovalne projekte načrtovan
34 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v okviru mednarodnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo 2024 - 2026 II. polletje 2024 II. polletje 2024 500.000,00 € 2024-2026 Sektor za mednarodno sodelovanje načrtovan
35 Poziv za zbiranje podatkov o A3 II. polletje 2024 II. polletje 2024 / Sektor za odprto znanost načrtovan

36 Sklad za pravični prehod - RRI aktivnosti ZASAVJE III. četrtletje 2024 IV. četrtletje 2024 v roku 6 mesecev od odpiranja 4.400.000,00 € 2024-2027 Sektor za inovacije načrtovan
37 Sklad za pravični prehod - RRI aktivnosti SAŠA III. četrtletje 2024 IV. četrtletje 2024 v roku 6 mesecev od odpiranja 10.000.000,00 € 2024-2027 Sektor za inovacije načrtovan
38 Raziskovalci na začetku kariere III. četrtletje 2024 III. četrtletje 2024 v roku 6 mesecev od odpiranja 10.000.000,00 € 2025-2029 Sektor za inovacije načrtovan
39 RR programi TRL 3-6 ARIS III. četrtletje 2024 IV. četrtletje 2024 v roku 6 mesecev od odpiranja 58.753.000,00 € 2025-2029 Sektor za inovacije načrtovan
40 Nadgradnja aplikativnih projektov ARIS - NAP III. četrtletje 2024 III. četrtletje 2024 v roku 6 mesecev od odpiranja 2.803.676,47 € 2025-2029 Sektor za inovacije načrtovan
41 Inštrumenti komplementarnega financiranja na mednarodni ravni - Pospeševalnik III. četrtletje 2024 IV. četrtletje 2024 v roku 6 mesecev od odpiranja 11.400.000,00 € 2025-2029 Sektor za inovacije načrtovan
42 Inštrumenti komplementarnega financiranja na mednarodni ravni - Eurostars III. četrtletje 2024 III. četrtletje 2024 v roku 6 mesecev od odpiranja 4.500.000,00 € 2025-2029 Sektor za inovacije načrtovan
43 Inštrumenti komplementarnega financiranja na mednarodni ravni - Eureka III. četrtletje 2024 IV. četrtletje 2024 v roku 6 mesecev od odpiranja 11.450.000,00 € 2025-2029 Sektor za inovacije načrtovan
44 Prijava za (so)financiranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije - 2024 september 2024 december 2024 junij 2025 2.400.000,00 € 2026-2030 Sektor za mednarodno sodelovanje načrtovan
45 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja 01.10.2024 prvi prijavni rok do vključno 31. 3. 2025 do 14. ure oziroma drugi prijavni rok do vključno 30. 9. 2025 do 14. ure. prvi prijavni rok: II. četrtletje 2025; drugi prijavni rok: IV. četrtletje 2025 1.010.000,00 € 2025-2028 Sektor za raziskovalne projekte načrtovan
46 Javni razpis za (so)financiranje projektov okvirnih programov EU – projekti ERC perspektiva 01.10.2024 prvi prijavni rok do vključno 31. 3. 2025 do 14. ure oziroma drugi prijavni rok do vključno 30. 9. 2025 do 14. ure. prvi prijavni rok: II. četrtletje 2025; drugi prijavni rok: IV. četrtletje 2025 2.500.000,00 € 2025-2028 Sektor za raziskovalne projekte načrtovan
47 Javni razpis za strateške projekte (slovenski ERC projekti) oktober 2024 november 2024 6.000.000,00 € načrtovan

48 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2025, v okviru tega:
  • financiranje za temeljne projekte po kariernih stopnjah (mladi, srednja generacija in ostali) in shema AD
  • aplikativne, velike, strateške projekte
  • projekte občanske znanosti (280.000 evrov letno)
oktober 2024 december 2024 junij 2025 20.000.000,00 € 2025-2028 Sektor za raziskovalne projekte načrtovan

49 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in partnersko državo v letih 2025 - 2026 oktober 2024 november 2024 marec 2025 483.000,00 € 2025-2026 Sektor za mednarodno sodelovanje načrtovan
i
50 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letih 2025 - 2026 01.10.2024 01.11.2024 31.01.2025 3.500.000,00 € 2025-2026 Sektor za odprto znanost načrtovan

51 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja poljudnoznanstvenih publikacij v letih 2025 - 2026 01.10.2024 01.11.2024 31.01.2025 180.000,00 € 2025-2026 Sektor za odprto znanost načrtovan

52 Javni razpis ERC Fokus november 2024 prvi prijavni rok: maj 2025, drugi prijavni rok: avgust 2025, tretji prijavni rok: december 2025 prvi prijavni rok: III. četrtletje 2025; drugi prijavni rok: IV. četrtletje 2025; tretji prijavni rok: I. četrtletje 2026 40.000,00 € 2025-2026 Sektor za raziskovalne projekte načrtovan
53 Javni poziv za ocenjevanje raziskovalnih programov - 30. člen ZZrID III. četrtletje 2024 IV. četrtletje 2024 Sektor za stabilno financiranje načrtovan

54 Raziskovalci v gospodarstvu III., IV. četrtletje 2024 I. četrtletje 2025 v roku 6 mesecev od odpiranja 17.550.000,00 € 2025-2028 Sektor za inovacije načrtovan
55 JR RRI IV. četrtletje 2024 I. četrtletje 2025 v roku 6 mesecev od odpiranja 20.000.000,00 € 2025-2029 Sektor za inovacije načrtovan
56 Prijava za (so)financiranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer FNR (Luxembourg National Research Fund) deluje v vlogi vodilne agencije - 2024 december 2024 april 2025 december 2025 600.000,00 € 2026-2030 Sektor za mednarodno sodelovanje načrtovan
57 JR DEMO PILOTI IV. četrtletje 2024 I. četrtletje 2025 v roku 6 mesecev od odpiranja 30.000.000,00 € 2025-2029 Sektor za inovacije načrtovan
58 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Izrael Sektor za mednarodno sodelovanje načrtovan
i