Raziskovalni programi

Na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) so raziskovalni programi, razen raziskovalnih programov, ki jih izvajajo gospodarske družbe, s 1. 1. 2022 prešli v sistem stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Informacije o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti so objavljene v rubriki »Stabilno financiranje«.
Spletna stran »Raziskovalni programi« je namenjena le vsebini, ki se nanaša na ocenjevanje raziskovalnih programov na podlagi javnih razpisov, ki bodo izvedeni v prehodnem obdobju 2022–2027. V skladu s 102. členom ZZrID bo po predpisih agencije, veljavnimi pred uveljavitvijo ZZrID, vsako leto potekalo ocenjevanje tistih raziskovalnih programov, ki v obdobju 2022–2027 ne bodo evalvirani v skladu s 30. členom ZZrID.
Novice, obvestila
  Podaljšanje roka za oddajo podatkov za izračun ocene A3 (vpetost članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARIS) (12.10.2023)
  Poziv za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARIS-A3 (08.09.2023)
Razpisi in pozivi
  Sprememba Javnega poziva za ocenjevanje raziskovalnih programov – 2023 (05.05.2023) - zaključen
  Javni poziv za ocenjevanje raziskovalnih programov – 2023 (30.03.2023) - zaključen
Rezultati razpisov in pozivov
  Rezultati Javnega poziva za ocenjevanje raziskovalnih programov – 2023 (29.12.2023)
  Rezultati Javnega poziva za ocenjevanje raziskovalnih programov – 2022 (09.01.2023)