Pravno obvestilo

Spletni portal "ARRS" je oblikovala in ga ureja Javna agencija za razsikovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju Agencija).

Spletni portal, na katerega se nanašajo te pravne informacije, sestavljajo spletne strani na naslovu www.arrs.gov.si.

Vse pravice pridržane. Vse informacije in dokumenti na spletnem portalu ARRS so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine in so last Agencije ali drugih oseb, ki so na Agencijo prenesle omejeno pravico njihove uporabe, kar velja za informacije drugih oseb, prikazane na spletnem portalu ARRS.

Omejitev odgovornosti

Informacije, objavljene na spletnem portalu ARRS, so splošne narave in se ne nanašajo na posebne razmere posameznih fizičnih ali pravnih oseb. Zgodi se lahko, da kdaj niso povsem celovite, popolne in ažurne. Agencija ne preverja niti ne potrjuje vsebine strani, ki so dosegljive prek povezav s spletnega portala ARRS, zato zanje ne more prevzeti nobene odgovornosti. Agencija nima nadzora nad informacijami na drugih spletnih straneh in njihovo točnostjo, zato ne odgovarja za vsebino, obliko, zunanjo podobo, vnesene spremembe ali katere koli druge značilnosti spletnih strani, do katerih je možen dostop prek povezav na spletnega portala ARRS.

Prizadevamo si zagotavljati ažurnost in točnost podatkov na naših straneh. Napake, na katere bomo opozorjeni, bomo poskusili čim prej popraviti. Vendar pa niti Agencija niti nobena oseba, ki deluje v imenu Agencije, ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno zlorabo gradiva in informacij na teh straneh. Skušali bomo kar najbolj zmanjšati morebitne tehnične napake. Vendar pa je možno, do so bili nekateri podatki ali informacije na naših straneh ustvarjeni ali oblikovani v datotekah ali zapisih, ki niso brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da bodo naše storitve potekale brez prekinitev ali da ti problemi ne bodo kako drugače vplivali nanje. Agencija se zavezuje, da bo skrbnika povezane spletne strani, na kateri bi opazil žaljivo ali pravno vprašljivo vsebino, na to opozoril in zahteval popravek. Če skrbnik strani s takšno vsebino tega na bo popravil, bo skrbnik spletnega portala ARRS ukinil dostop do te strani.

Agencija ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z morebitnimi problemi, ki bi nastopili zaradi uporabe teh spletnih strani ali z njimi povezanih drugih strani. Z izjemo obveznosti, ki mu jih nalagajo predpisi, Agencija v zvezi z uporabo spletnih strani ne prevzema nobene kazenske in civilnopravne odgovornosti, niti ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nobenih obveznosti do tretjih oseb. Agencija v nobenem primeru ni odgovoren nobenemu uporabniku (niti pravni niti fizični osebi) za posredno ali neposredno škodo, do katere bi lahko prišlo zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnih strani ali povezav na njih, še zlasti ne za izgubo dobička, poslovno tveganje, izgubo programov ali druge podatkovne opreme. Proizvodi, storitve in vse informacije, vključene na teh spletnih straneh ali dosegljive z njih, so na voljo takšne, kot so prikazane, in jih je možno kadar koli spremeniti brez predhodnega opozorila. Ni nujno, da posamezni dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, vsebujejo in natančno reproducirajo uradno besedilo.

Omejena uporaba informacij in gradiv

Informacije in gradiva s teh spletnih strani je dovoljeno prenašati za osebno in zasebno rabo. Pri tem je treba natančno ohraniti vsa opozorila o avtorskih in drugih intelektualnih pravicah ali drugih lastninskih pravicah. Informacij in gradiv, namenjenih ogledu in branju, ni dovoljeno prenesti in natisniti v komercialne namene. Brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika spletnih strani informacij in gradiv, objavljenih na spletnem portalu ARRS, ni dovoljeno kopirati, reproducirati, spreminjati, pošiljati po navadni ali elektronski pošti niti razširjati na kak drug način. Prav tako je strogo prepovedano uporabiti katerikoli element s spletnega portala ARRS kakorkoli drugače kot v osebne, nekomercialne ali zasebne namene.

Reproduciranje je dovoljeno le z navedbo vira. Uporabniki, ki bi kršili uveljavljeno internetno prakso in zgornje določbe, bodo za kršitve kazensko in finančno dogovorni. Vabimo vas, da vsa vprašanja, prošnje za pojasnila ali predloge pošljete po elektronski pošti na naslov info@arrs.si.

 
© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 2004