Povezave na druge spletne strani

Internetne storitve, podatkovne baze in novice na področju raziskovanja

Slovenija

Državne ustanove in javne uprave na področju raziskovanja

Javni raziskovalni zavodi

Univerze

 

Samostojni visokošolski zavod ustanovljen s strani države

Akademija znanosti in umetnosti

Centri odličnosti in kompetenčni centri

Knjižnice in arhivi

Druge povezave - Slovenija

Institucije

Tehnološki parki

Evropa in svet

Mednarodnih viri financiranja raziskav

Mednarodne dejavnosti agencije

Druge institucije in povezave