Agencija

Vizitka

Ime Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
Skrajšano ime ARIS
Sedež Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
Telefon (01) 400 5910
Telefaks (01) 400 5957
E-pošta glavnapisarna@aris-rs.si - uradna pošta
info@aris-rs.si - poizvedbe in informacije
Splet http://www.aris-rs.si 
Glavna pisarna: sprejem pošte je v pritličju, glavna pisarna
uradne ure: od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00,
ob petkih od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 14.00
Odgovorna oseba dr. Špela Stres, direktor
Matična številka 9390847000
Davčna številka 31434860
Podračun pri UJP 0110 0600 0076 944
Zavezanec za DDV ne