Promocija znanosti

      
Arhiv

Agencija v zadnjih letih krepi aktivnosti na področju promocije znanosti. Pri tem sledimo evropskim zgledom, kjer je naraščajoč pomen promocije znanosti vezan na doprinos znanosti k razvoju na znanju temelječe družbe. Odnos in vzajemnost med znanstvenim raziskovanjem in izzivi sodobne družbe je potrebno graditi in krepiti. Agencija slednje uresničuje preko treh sklopov aktivnosti: