Raziskovalna infrastruktura

      
Arhiv
Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki
Raziskovalna oprema
Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk
Mednarodna znanstvena literatura
Osrednji specializirani informacijski centri
Infrastrukturni programi
Mednarodne bibliografske baze podatkov, revije in založbe