Novice, obvestila

Poziv za oddajo podatkov o vpetosti raziskovalcev v projekte izven okvira financiranja ARIS - A3

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je skladno s 44. členom Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22) dne 28. 6. 2024 po elektronski pošti zakonite zastopnike raziskovalnih organizacij (v nadaljevanju: RO) pozvala k oddaji podatkov o vpetosti raziskovalcev v projekte izven okvira financiranja ARIS.

RO oddajo podatke o vpetosti raziskovalcev v projekte izven okvira financiranja ARIS preko spletnega portala Digital Forms (https://digitalforms.arrs.si/) (v nadaljevanju: spletni portal), skladno s priloženimi navodili.

Vnos podatkov (obrazec ARIS-A3-VPETOST-2024) je možen za raziskovalce, ki so bili kadarkoli v letu 2023 zaposleni na RO in so vpisani v Evidenco RO pri ARIS. Oddaja podatkov na spletni portal je možna tudi z uvozom podatkov preko predloge tabele (MS Excel).

Rok za oddajo podatkov je 18. 9. 2024.

Posodobljeni podatki o oceni A3 bodo objavljeni na portalu SICRIS v enem mesecu po roku za oddajo podatkov.

Morebitna vprašanja v zvezi s pozivom ali uporabniki lahko pošljete na elektronski naslov: odprtaznanost@aris-rs.si.

Priloge: