Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

14.11.2023

  Zaključek razpisa

12.01.2024

  Odpiranje vlog

15.01.2024

  Preverjanje pogojev

februar - marec 2024

  Ocenjevanje vlog - začetek

07.05.2024

  Odzivi raziskovalcev na recenzije

 

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

 

  Seja znanstvenega sveta agencije

 

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

 

  Obvestila prijaviteljem o vlogah NKFIH

po prejetju soglasja partnerskih agencij

  Obvestila prijaviteljem o vlogah v okviru WEAVE

po prejetju soglasja partnerskih agencij

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila

  Komisija za ugovore

 

  Seja Upravnega odbora agencije

 

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

 

  Pojasnilo k rokovniku

 
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano