Novice, obvestila

Pojasnilo k spremenjenem rokovniku Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024

V okviru Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024 bosta uvedeni dve nadgradnji ocenjevalnega postopka. Prva sprememba je naključno določanje recenzentov k prijavi iz nabora recenzentov z ustreznimi področnimi referencami na naključen način, da se izloči potencialno nasprotje interesov v postopku, obenem pa se zagotovi kvaliteten izbor prijav. Druga sprememba v ocenjevalnem postopku je nadgradnja vloge znanstvenega urednika – vzpostavlja se neposredna komunikacija med znanstvenim urednikom in recenzenti, preko katere bodo uredniki recenzentom lahko dodatno pojasnili svoja priporočila, v kolikor bo to potrebno. V primeru uredniških pripomb jih bodo morali recenzenti obravnavati in oceno ponovno uskladiti (na lanskem razpisu možnost neposredne komunikacije še ni bila vzpostavljena). Zaradi omenjenih sprememb, ki zahtevata prenovo podatkovne baze recenzentov in nadgradnjo ocenjevalnega portala, bo zamaknjen začetek ocenjevanja, zaradi dodatnega koraka (usklajevanje znanstvenega urednika in recenzentov) pa se pričakuje tudi nekoliko daljše obdobje izvedbe ocenjevanja. Napredek v postopku izvedbe razpisa bomo zato objavljali sproti.

Recenzenti, ki so se na naše vabilo za ocenjevanje odzvali pozitivno, so bili že obveščeni o zamiku in o bolj podrobnih časovnih okvirih posameznih korakov ocenjevanja, s čimer želimo zagotoviti njihovo dosegljivost in odzivnost, ko bo to potrebno. Ocenjujemo, da bo v letošnjem ocenjevanju sodelovalo okvirno 500 recenzentov in 50 znanstvenih urednikov. Recenzenti in znanstveni uredniki podajo izjavo o nasprotju interesov in zaupnosti podatkov.

Vsako prijavo ocenjujeta dva recenzenta (v primeru velikih projektov štirje recenzenti), ki najprej pripravijo individualne ocene, nato pa skupaj uskladijo skupno oceno. Če se recenzenta ne moreta uskladiti, se imenuje tretji recenzent. V postopku ocenjevanja nekateri recenzenti odpovejo sodelovanje bodisi zaradi nasprotja interesov, pomanjkanja časa, vsebinske neusklajenosti med področji dela recenzenta in področjem prijave ali drugih razlogov. V tem primeru je potrebno recenzenta zamenjati, kar pomeni časovni zamik v postopku ocenjevanja.

Da bi ocenjevanje potekalo čim hitreje in brez zapletov, je ARIS že vnaprej z anketo pri recenzentih preverila, na katerih področjih in podpodročjih lahko ocenjujejo, jih obvestila o predvidenem postopku in časovnici ocenjevanja, datumih spletnih delavnic ter že vnaprej na podlagi dosegljivosti podatkov identificirala primere nasprotij interesov na podlagi skupnih znanstvenih objav recenzentov in vodij projektov. Trajanje ocenjevanja pa bo odvisno tudi od pravočasnega odziva recenzentov in kakovosti njihovih ocen.

Vse prijavitelje prosimo za razumevanje.

Povezava do rokovnika.