Pregledi in analize

Državna proračunska sredstva za RRD — 2021

Arhiv - Mednarodne primerjave

Državna proračunska sredstva za RRD v % od skupnih javnofinančnih izdatkov


Indeks rasti državnih proračunskih sredstev za RRD
v letu 2021 glede na 2020


Državna proračunska sredstva za RRD v % od skupnih javnofinančnih izdatkov v letu 2021


Državna proračunska sredstva za RRD na prebivalca


Državna proračunska sredstva za RRD na prebivalca v letu 2021


Vir: Eurostat (03. 08. 2023)