Pregledi in analize

Mednarodne primerjave

Arhiv
Obdobje Število na milijon prebivalcev Razmerje SLO-EU Mesto Zajem
EU Slovenija
Objave
Vede in področja (FORD)
2016-2020 6.050 11.217 185,4% 9/28 2021
Citati
Vede in področja (FORD)
2016-2020 46.064 93.998 204,1% 12/28 2021
Objave med 10% najbolj citiranimi 2019 164 335 204,3% 11/27 2022
Visoko citirane objave (1%) 2011-2021 270 354 131,2% 11/27 2022
Patentne prijave 2021
(2020)
151,7
(140,3)
55,0
(79,9)
36,3%
(56,9%)
13/27
(13/28)
2023
Raziskovalci 2021 6.684 7.720 115,5% 9/27 2023

 

  Obdobje EU Slovenija Razmerje SLO-EU Mesto Zajem
Relativni faktor vpliva
Vede in področja (FORD)
2018-2022 1,13 1,24 109,4% 18/27 2022
Skupni inovacijski indeks 2023
(2022)
0,548
(0,542)
0,521
(0,507)
95,06%
(93,54%)
13/27
(13/27)
2023
Vlaganja v RRD (GERD) % BDP 2021 2,26 2,14 94,69% 9/27 2023
Po sektorju izvajanja: za državni in visokošolski sektor 2021 0,76 0,55 72,37% 17/27 2023
Državna proračunska sredstva za RRD 2021 1,48 1,02 68,92% 18/27 2023
BDP na prebivalca 2022
(2021)
35.290 €
(32.430 €)
27.040 €
(24.770 €)
76,62%
(76,38%)
15/27
(15/27)
2023

 

Viri: