Pregledi in analize

BDP na prebivalca 2022

Arhiv - Mednarodne primerjave

Bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca 2000 - 2022


 

Indeks rasti BDP na prebivalca v letu 2022 glede na 2021


 

Bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v letu 2022


 

BDP na prebivalca in indeks rasti BDP na prebivalca


Vir: Eurostat (13. 09. 2023)