Pregledi in analize

Relativni faktor vpliva

Vede po klasifikaciji področij raziskav in razvoja (FORD)

 

Relativni faktor vpliva glede na svet (1,0) - naravoslovne vede

Relativni faktor vpliva glede na svet (1,0) - tehniške in tehnološke vede

 

Relativni faktor vpliva glede na svet (1,0) - medicinske in zdravstvene vede

Relativni faktor vpliva glede na svet (1,0) - kmetijske vede


Relativni faktor vpliva glede na svet (1,0) - družbene vede

 

Relativni faktor vpliva glede na svet (1,0) - humanistične vede

 

Vir: InCites, WoS