Pregledi in analize

Objave med 10% najbolj citiranimi po področjih

Število objav v slovenskem soavtorstvu med 10% najbolj odmevnimi objavami po znanstvenih vedah

 

Število objav po raziskovalnih področjih v letu 2017

 

Vir:SciVal