Pregledi in analize

Objave med 10% najbolj citiranimi

Navedeni mednarodno standardiziran kazalnik beleži znanstvene objave, ki se po številu citatov uvrščajo med 10% najbolj citiranih v svetu na določenem raziskovalnem področju. Po številu tovrstnih objav na milijon prebivalcev se Slovenija z objavami v letu 2017 nahaja na 12. mestu med državami članicami EU. Slovenija je z objavami v letu 2007 po številu tovrstnih objav na milijon prebivalcev dosegla vrednost EU28. Zajete so znanstvene objave v revijah indeksiranih v bibliografski bazi Scopus po posameznih letih. Obravnavane objave so iz leta 2017, citacijsko okno namreč obsega leto objave in tri nadaljnja leta.

 

Število objav med 10% najbolj citiranimi na milijon prebivalcev

 

Število objav med 10% najbolj citiranimi in indeks rasti teh objav držav članic EU

 

Indeks rasti objav uvrščenih med 10% najbolj citiranih po državah članicah EU

Število objav v letu 2017 med 10% najbolj citiranimi na milijon prebivalcev po državah članicah EU


Delež objav med 10% najbolj odmevnimi v strukturi vseh objav držav članic EU v letu 2017

 

 

Vir:SciVal