Pregledi in analize

Vlaganja v RR (GERD) % BDP 2021

Arhiv - Mednarodne primerjave

Bruto domači izdatki za RRD po sektorju izvedbe
v % od BDP v letu 2021

  Slovenija EU-27
Skupaj 2,14 2,26
Poslovni sektor 1,57 1,49
Državni sektor 0,29 0,27
Visokošolski sektor 0,26 0,49
Zasebni nepridobitni sektor 0,02 0,01

 

Vlaganja v raziskave in razvoj
Delež GERD v %BDP


Indeks rasti vlaganj v raziskave in razvoj (GERD)
v letu 2021 glede na 2020


Vlaganja v raziskave in razvoj (delež GERD v BDP)
v letu 2021


Vlaganja in indeks vlaganj v RR (GERD)


Vlaganja v RR po sektorju izvedbe


Indeks vlaganj v RR po sektorju izvedbe: za poslovni sektor
v letu 2021 glede na 2020


Vlaganja v RR po sektorju izvedbe: za poslovni sektor
Delež RR v BDP v letu 2021


Vir: Eurostat (29. 03. 2023)