Pregledi in analize

Objave FORD

Vede po klasifikaciji področij raziskav in razvoja  (FORD)

 

Število objav na milijon prebivalcev v slovenskem soavtorstvu

 

EU-28 - Število objav na milijon prebivalcev

 

Število objav v slovenskem soavtorstvu po področjih FORD - obdobje 2016 - 2020

 

Vir: InCites, WoS