Pregledi in analize

Visoko citirane objave

Visoko citirane objave so znanstvene objave, ki se po številu citatov uvrščajo v zgornji odstotek najbolj citiranih objav. Prikazano je gibanje števila tovrstnih objav v slovenskem soavtorstvu na milijon prebivalcev glede na povprečje držav članic EU za enajstletna obdobja od 1996 do 2020. Slovenija v obdobju 2008 – 2018 prvič preseže EU povprečje. Po kazalniku število visoko citiranih objav na milijon prebivalcev se nahaja na 12. mestu med državami članicami EU. Zajete so znanstvene objave v revijah indeksiranih v bibliografskih bazah WoS v navedenih obdobjih in upoštevani citati iz teh istih obdobij.

Število visokocitiranih objav na milijon prebivalcev

 

Število visoko citiranih objav in indeks rasti visoko citiranih objav držav članic EU

Indeks rasti visoko citiranih objav držav članic EU


Število visoko citiranih objav na milijon prebivalcev držav članic EU v obdobju 2010 -2020

 

Delež visoko citiranih objav v strukturi vseh objav držav članic EU v obdobju 2010 - 2020

 

Vir: Essential Science Indicators, WoS