Pregledi in analize

Patentne prijave — 2021

Arhiv - Mednarodne primerjave

Viri podatkov:

  • Eurostat Data Browser - Patent applications to the EPO by country of applicants and inventors
    Vir podatkov za Eurostat: European Patent Office (EPO)
    Eurostat Online data code: [pat_ep_tot]
    Sprememba podatkov z dne: 31. 03. 2023

Opombe:


Število patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu na milijon prebivalcev za Slovenijo in EU-27


Število evropskih patentnih prijav na milijon prebivalcev in indeks rasti


Indeks patentnih prijav v letu 2021 glede na 2020


Število evropskih patentnih prijav na milijon prebivalcev v letu 2021