Novice, obvestila

Informacija glede priprave osnutkov splošnih aktov

ARIS je predhodno v okviru javnega posveta o predlogu Splošnega akta o evalvacijah in izvajanju stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in Splošnega akta o raziskovalnih nazivih, ki sta bila predhodno obravnavana na organih ARIS, v obdobju od 9. 4. 2024 do 14. 5. 2024, raziskovalni sferi omogočila podajo komentarjev in vprašanj na predlog obeh splošnih aktov. Na vse komentarje in vprašanja, ki smo jih prejeli, so bili podani odgovori in so bili objavljeni na spletni strani ARIS. Na podlagi komentarjev in vprašanj smo pripravili novi verziji predlogov.

Znanstveni svet ARIS in Upravni odbor ARIS sta na svojih zadnjih junijskih sejah v postopku predhodne obravnave potrdila besedili predloga Splošnega akta o raziskovalnih nazivih in Splošnega akta o evalvacijah in izvajanju stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki ju objavljamo na naslednji povezavi. ARIS je predloga dne 4. 7. 2024 posredovalo v predhodno soglasje resornemu Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI). Dodatne komentarje in predloge ponovno sprejemamo na elektronskem naslovu posvet@aris-rs.si do 25. 7. 2024 in jih bomo upoštevali po najboljših močeh skladno z usmeritvami teles ARIS in MVZI ter določbami ZZrID in Uredbe o odprti znanosti ter Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije (ReRIS).

Predlog Splošnega akta o raziskovalnih nazivih sledi tudi novim pogojem za izvolitve v nazive na področju visokega šolstva, določenimi v Minimalnih standardih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 44/24). ARIS in Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) s tem v skladu s četrtim odstavkom 61. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23) uvajata neposredno primerljivost raziskovalnih nazivov in nazivov na področju visokega šolstva. NAKVIS standardi so dosegljivi na naslednji povezavi.