Razpisi in pozivi

Mednarodni javni razpisi in pozivi v letu 2019

 

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
25.01.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2020 do 2021 zaključen

rezultati
25.04.2019 13.11.2019 Katarina Seršen
22.02.2019 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih švicarsko slovenskih projektov, kjer Švicarska nacionalna fundacija za raziskave (Swiss National Science Foundation, SNSF) deluje v vlogi vodilne agencije
 
zaključen

rezultati
01.10.2019 30.03.2020 Mojca Boc
01.03.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2020 do 2021 zaključen

rezultati
25.04.2019 19.12.2019 Frančiška Rožič Novak
01.03.2019 Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019
 
zaključen

rezultati

poročilo
08.05.201918.02.2021
26.07.2019 Frančiška Rožič Novak
29.03.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2020 do 2021 zaključen

rezultati
23.05.2019 13.03.2020 Frančiška Rožič Novak
19.04.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2020 do 2021 zaključen

rezultati
14.06.2019 31.01.2020 Frančiška Rožič Novak
19.04.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2020 - 2021 zaključen

rezultati
28.06.2019 06.12.2019 Marjetica Primožič
19.04.2019 Javni poziv za sofinanciranje razikovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti
 
zaključen

rezultati
23.05.2019 24.07.2019 Marjetica Primožič
19.04.2019 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
09.05.2019
 
16.12.2019 Mojca Boc
17.05.2019 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2019 zaključen

rezultati
12.06.2019 06.08.2019 Špresa Neziri
17.05.2019 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) zaključen

rezultati - november 2019

rezultati - julij 2020

rezultati - december 2020

poročilo

 
zaključen

20.11.201926.08.202003.12.2020


16.08.2021

 
Bojan Volf
24.05.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022 zaključen

rezultati
06.09.2019 31.01.2020 Marjetica Primožič
07.06.2019 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati

poročilo
 
21.02.2020 14.05.202016.08.2021
Bojan Volf
26.07.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 zaključen

rezultati

poročilo
05.09.201918.02.2021
04.10.2019 Frančiška Rožič Novak 
06.09.2019 Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2020 zaključen

rezultati

poročilo
05.11.2019 28.08.202016.02.2021
Bojan Volf
13.09.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020 - 2022 zaključen

rezultati
18.12.2019 27.11.2020 Katarina Seršen
04.10.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja (bilateralnih raziskovalnih projektov) med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020 - 2023 zaključen

rezultati
28.11.2019 29.01.2021 Marjetica Primožič
04.10.2019 Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2020 - 2022 zaključen

rezultati
06.12.2019 02.03.2020 Marjetica Primožič
25.10.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2020 - 2023 zaključen

rezultati
19.12.2019 11.06.2020 Frančiška Rožič Novak
22.11.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško, Republiko Finsko, Republiko Estonijo, Republiko Latvijo, Republiko Litvo v letih 2020 – 2022 zaključen

rezultati
30.01.2020

09.06.2020
01.10.2020

 
Marjetica Primožič
22.11.2019 Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2020 zaključen 30.01.2020 marec 2020 Marjetica Primožič
02.12.2019 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020) zaključen

rezultati

poročilo
30.11.2020 04.06.202017.02.2021
Bojan Volf

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov.

 

Javni razpisi in pozivi, odprti v letu 2018 s predvideno objavo rezultatov v 2019

 

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
15.06.2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021 zaključen

rezultati
05.09.2018 07.03.2019 Marjetica Primožič
26.10.2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2019 - 2022 zaključen

rezultati
19.12.2018 24.05.2019 Frančiška Rožič Novak
 
26.10.2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2019 - 2021 zaključen 17.12.2018 25.03.2019 Marjetica Primožič
26.10.2018 Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2019 zaključen

rezultati
10.01.2019

april 2019
23.04.2019 Bojan Volf
23.11.2018 Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2019 zaključen 28.02.2019   Marjetica Primožič
21.12.2018 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
II. četrtletje 19.12.2019 Mojca Boc
03.12.2018 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019) zaključen odprt vse leto   Bojan Volf

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov.