Mednarodno sodelovanje

Francija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2020 – 2022

V kraju Saclay v Franciji je 19. februarja 2020 potekalo 15. zasedanje mešane komisije za sodelovanje med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Komisariatom za atomsko energijo in alternativne energije (CEA) Francije.

Slovensko delegacijo je vodila Tina Vuga, vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, delegacijo CEA pa Bertrand Bouchet, direktor za evropske zadeve.

Na skupnem zasedanju sta si delegaciji izmenjali informacije o mednarodnem znanstvenem sodelovanju in o novostih na področju znanstveno-raziskovalne politike v obeh državah. Ocenili sta dosedanje aktivnosti in izrazili velik interes za nadaljevanje sodelovanja. Ob robu zasedanja je delegacija obiskala tudi več enot znotraj znanstvenega kompleksa CEA in se seznanila z njihovimi dejavnostmi.

Mešana komisija je pregledala aktivnosti na potekajočih bilateralnih raziskovalnih projektih in ugotovila, da potekajo v skladu z načrti. Za sofinanciranje v obdobju od 1. marca 2020 do 28. februarja 2022 je izmed 10 prijavljenih in ovrednotenih bilateralnih raziskovalnih projektov na obeh straneh, izbrala 5 projektov in vsakemu določila višino financiranja za celotno obdobje trajanja. Mešana komisija je veljavnost svojega izbora in višino financiranja izbranih petih bilateralnih raziskovalnih projektov potrdila s podpisom dokumenta (protokola) 15. zasedanja, katerega sestavni del je tudi seznam petih izbranih bilateralnih raziskovalnih projektov z višino financiranja, ki ga objavljamo v prilogi.

Naslednji razpis bo predvidoma objavljen junija 2020.

Priloga

 

Priloga:
  • Podpisan dokument (protokol) 15. zasedanja mešane komisije za sodelovanje med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike s seznamom izbranih in finančno ovrednotenih bilateralnih raziskovalnih projektov: