Mednarodno sodelovanje

Dvostransko sodelovanje

Novice, obvestila
  Informacija o opredelitvi aktivnosti bilateralnega sodelovanja na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (18.09.2023)
  Novosti pri ocenjevanju aktivnost bilateralnega sodelovanja in bilateralnih raziskovalnih projektov (26.01.2023)
  Obvestilo izvajalcem bilateralnih projektov z Združenimi državami Amerike (24.09.2021)
Razpisi in pozivi
  Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2024 – 2025 (14.04.2023) - zaključen
  Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2024–2025 (10.03.2023) - zaključen
  Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2024 – 2025 (27.01.2023, posodobljeno 14.04.2023) - zaključen
  Show more
Rezultati razpisov in pozivov
  Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v obdobju od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2025 (27.06.2023)
  Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2025 (11.05.2023)
  Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v letih 2023 - 2025 (04.04.2023)
  Show more