Ciljni raziskovalni programi

Novice, obvestila
  Oblikovanje Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« (27.12.2023)
  Objava rezultatov Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023 in Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 (03.10.2023)
  Objavljen je Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 (12.05.2023)
  Show more
Razpisi in pozivi
  Sprememba Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 (02.06.2023)
  Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 (12.05.2023, posodobljeno 02.06.2023) - zaključen
  Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »»Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022 (22.04.2022, posodobljeno 06.05.2022) - zaključen
  Show more
Rezultati razpisov in pozivov
  Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 (21.11.2023)
  Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023« (29.09.2023, posodobljeno 02.10.2023)
  Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022 (05.10.2022)
  Show more