Ciljni raziskovalni programi

Programski svet

Arhiv

Najvišje strokovno in svetovalno telo agencije za področje CRP je Programski svet CRP (Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)), III. točka Strokovna telesa CRP: http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/akti/prav-CRP-febr-12.asp)
 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2024"

Minister, pristojen za visoko šolstvo, znanost in inovacije, je s sklepom št. 303-180/2023-3360-14, z dne 8. 4. 2024, imenoval predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Matjaž Krajnc, predsednik, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
 • Helga Dobrin, Ministrstvo za notranje zadeve
 • mag. Tanja Korošec, Ministrstvo za obrambo
 • Tinka Teržan, Ministrstvo za pravosodje
 • dr. Jernej Štromajer, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • Alenka Manfreda, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
 • Liljana Smiljić, Ministrstvo za naravne vire in prostor
 • Jernej Meden, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • dr. Peter Debeljak, Ministrstvo za zdravje
 • Maja Mihelič Debeljak, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
 • dr. Blanka Tivadar, Ministrstvo za kulturo
 • dr. Polonca Blaznik, Ministrstvo za digitalno preobrazbo
 • dr. Klemen Ploštajner, Ministrstvo za solidarno prihodnost
 • mag. Erna Flogie Dolinar, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije
 • dr. Irena Grabec Švegl, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad Republike Slovenije za meroslovje
 • dr. Breda Zalašček, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Robert Gril, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
 • dr. Spomenka Kobe, Javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Minister, pristojen za visoko šolstvo, znanost in inovacije, je s sklepom št. 631-4/2024-3360-4, z dne 20. 3. 2024, imenoval predsednika in člane Programskega sveta CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«:

 • dr. Blaž Germšek, predsednik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Ana Le Marechal Kolar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Maša Žagar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Vida Znoj, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Gregor Meterc, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
 • dr. Tamara Lah Turnšek, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
 • dr. Peter Raspor, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
 • dr. Drago Kompan, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
 • dr. Franc Batič, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2023"

Minister, pristojen za visoko šolstvo, znanost in inovacije, je s sklepom št. 631-32/2022/17, z dne 31. 3. 2023 in št. 631-32/2022/21 z dne 16. 5 2023, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Matjaž Krajnc - predsednik, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
 • Maja Balant Slobodjanac, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve
 • Helga Dobrin, Ministrstvo za notranje zadeve
 • dr. Larisa Pograjc, Ministrstvo za obrambo
 • dr. Katja Lautar, Ministrstvo za finance
 • dr. Simon Starček, Ministrstvo za pravosodje
 • dr. Jernej Štromajer, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • Ivana Erjavec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • dr. Janez Blaž, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
 • mag. Gonzalo Carlos Caprirolo Cattoretti, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • dr. Jasminka Dedić, Ministrstvo za javno upravo (do 15. 5. 2023)
 • mag. Simona Hočevar, Ministrstvo za javno upravo
 • dr. Peter Debeljak, Ministrstvo za zdravje
 • dr. Blanka Tivadar, Ministrstvo za kulturo
 • mag. Erna Flogie Dolinar, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije
 • dr. Rado Lapuh, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad Republike Slovenije za meroslovje
 • Suzana Martinez, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • dr. Mateja Markl, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
 • Tatjana Novak, Statistični urad Republike Slovenije
 • dr. Polonca Blaznik, Ministrstvo za digitalno preobrazbo
 • dr. Uroš Svete, Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost
 • mag. Mojca Aljančič, Ministrstvo za naravne vire in prostor (do 15. 5. 2023)
 • Liljana Smiljić, Ministrstvo za naravne vire in prostor
 • dr. Ivan Krajnc, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 • Klemen Ploštajner, Ministrstvo za solidarno prihodnost

 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Minister, pristojen za znanost, je s sklepom št. 631-9/2022/5 z dne 20. 7. 2022, imenoval predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Darij Krajčič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (predsednik),
 • Ana Le Marechal Kolar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Marjeta Bizjak, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Matjaž Guček, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 • mag. Robert Režonja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Jože Nemec, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
 • dr. Dušan Devetak, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
 • dr. Nikolaj Torelli, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2022"

Minister, pristojen za znanost, je s sklepom št. 631-32/2021/24 z dne 22. 8. 2022, imenoval predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Matjaž Krajnc, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, (predsednik PS »CRP 2022«),
 • Igor Jukič, Ministrstvo za zunanje zadeve,
 • mag. Lado Bradač, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • dr. Larisa Pograjc, Ministrstvo za obrambo,
 • dr. Katja Lautar, Ministrstvo za finance,
 • dr. Simon Starček, Ministrstvo za pravosodje,
 • dr. Lidija Breskvar Žaucer, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • Jana Erjavec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Mojca Aljančič, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • dr. Janez Blaž, Ministrstvo za infrastrukturo,
 • mag. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • mag. Aleš Vidmar, Ministrstvo za javno upravo,
 • Vesna Marinko, Ministrstvo za zdravje,
 • mag. Erna Flogie Dolinar, Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
 • dr. Rado Lapuh, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za meroslovje,
 • mag. Saša Jevšnik Kafol, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
 • dr. Blanka Tivadar, Ministrstvo za kulturo,
 • dr. Polonca Blaznik, Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo in
 • dr. Ivan Krajnc, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (namestnik predsednika).