Ciljni raziskovalni programi

Programski svet - arhiv

Programski svet

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-9/2022/4, z dne 8. 4. 2022, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • mag. Aleš Irgolič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predsednik,
 • Ana Le Marechal Kolar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Marjeta Bizjak, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Matjaž Guček, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 • mag. Robert Režonja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Anton Ivančič, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
 • dr. Dušan Devetak, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
 • dr. Nikolaj Torelli, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2022"

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-32/2021/11, z dne 3. 3. 2022, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Mitja Slavinec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, predsednik
 • Igor Jukič, Ministrstvo za zunanje zadeve
 • mag. Lado Bradač, Ministrstvo za notranje zadeve
 • dr. Larisa Pograjc, Ministrstvo za obrambo
 • dr. Katja Lautar, Ministrstvo za finance
 • Andrej Špenga, Ministrstvo za pravosodje
 • dr. Lidija Breskvar Žaucer, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Jana Erjavec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Mojca Aljančič, Ministrstvo za okolje in prostor
 • dr. Janez Blaž, Ministrstvo za infrastrukturo
 • mag. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • mag. Aleš Vidmar, Ministrstvo za javno upravo
 • Vesna Marinko, Ministrstvo za zdravje
 • mag. Erna Flogie Dolinar, Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije
 • dr. Rado Lapuh, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za meroslovje
 • mag. Saša Jevšnik Kafol, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
 • dr. Blanka Tivadar, Ministrstvo za kulturo Eva Treven Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo
 • dr. Ivan Krajnc, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2021"

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-21/2021/21, z dne 21. 4. 2021, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Mitja Slavinec, predsednik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • mag. Urška Bitenc, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • dr. Janez Blaž, Ministrstvo za infrastrukturo,
 • Eva Treven, Ministrstvo za javno upravo,
 • Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • mag. Lado Bradač, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • dr. Agata Zupančič, Ministrstvo za zdravje,
 • dr. Ivan Gerlič, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri«

Ministrica, pristojna za znanost, je s Sklepom št. 631-5/2016/9, z dne 2. 6. 2016 in s Sklepom o razrešitvi in imenovanju članov Programskega sveta CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«, št. 631-1/2020/13, z dne 15. 12. 2020, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • mag. Miran Mihelič, predsednik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Damjan Stanonik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • dr. Jernej Drofenik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • dr. Darja Majkovič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Ana Le Marechal Kolar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • mag. Robert Režonja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • dr. Marjeta Černič, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 • dr. Nikolaj Torelli, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 • akad. prof. dr. Matija Gogala, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri«

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-5/2016/9, z dne 2. 6. 2016 in s Sklepom o razrešitvi in imenovanju članov Programskega sveta CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«, št. 631-1/2020/8, z dne 9. 6. 2020, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Jože Podgoršek, predsednik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Damjan Stanonik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Jernej Drofenik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Darja Majkovič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Bojan Pahor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • mag. Robert Režonja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Nikolaj Torelli, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
 • dr. Matija Gogala, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
 • dr. Marjeta Černič, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19«

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-8/2020/5, z dne 29. 6. 2020, imenovala predsednico in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Tina Bregant, predsednica, Ministrstvo za zdravje,
 • Tanja Mate, Ministrstvo za zdravje,
 • dr. Marjeta Recek, Ministrstvo za zdravje,
 • dr. Agata Zupančič, Ministrstvo za zdravje,
 • dr. Larisa Pograjc, Ministrstvo za obrambo,
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Katja Breskvar, Javna agencija za raziskovano dejavnost Republike Slovenije,
 • dr. Milan Čižman, Javna agencija za raziskovano dejavnost Republike Slovenije.
   

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2019"

Minister, pristojen za znanost, je s sklepom št. 631-10/2019/14, z dne 16. 4. 2019, imenoval predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Jernej Štromajer, predsednik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • mag. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Andraž Bobovnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • dr. Katja Lautar, Ministrstvo za finance,
 • Franc Stanonik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • mag. Duška Radovan, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Eva Treven, Ministrstvo za javno upravo,
 • mag. Emilija Snoj, Ministrstvo za kulturo,
 • mag. Lado Bradač, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • mag. Alenka Suhadolnik, Ministrstvo za zunanje zadeve,
 • Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • Zorana Komar, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • Jana Erjavec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • mag. Erna Flogie Dolinar, Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
 • dr. Uroš Gojkovič, Ministrstvo za pravosodje,
 • Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje,
 • dr. Agata Zupančič, Ministrstvo za zdravje,
 • Marko Hren, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
 • dr. Zvone Žigon, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • mag. Aloj Grabner, Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije,
 • mag. Stanko Baluh, Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti,
 • Nevenka Prešlenkova, Zagovornik načela enakosti,
 • Vesna Marinko, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
 • dr. Lidija Tičar Padar, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.«

 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2017"

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-5/2017/13, z dne 1. 9. 2017, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Tomaž Boh, predsednik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • mag. Mojca Miklavčič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Zvone Žigon, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • dr. Aleksandra Pivec, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje,
 • mag. Teja Ilc, Ministrstvo za zdravje,
 • mag. Alojz Grabner, Urad Republike Slovenije za kemikalije,
 • Simona Fajfar, Urad Republike Slovenije za kemikalije,
 • mag. Duška Radovan, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • dr. Robert Drobnič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • Simona Križaj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • mag. Emilija Snoj, Ministrstvo za kulturo,
 • Zoran Pistotnik, Ministrstvo za kulturo,
 • Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • Zorana Komar, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • mag. Tatjana Bobnar, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • mag. Lili Šipec, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • Vesna Marinko, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
 • Andraž Murkovič, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
 • mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo,
 • mag. Vlasta Kampoš Jerenec, Ministrstvo za infrastrukturo,
 • Robert Golobinek, Ministrstvo za pravosodje,
 • Jernej Koselj, Ministrstvo za pravosodje,
 • mag. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Andraž Bobovnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri«

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-5/2016/9, z dne 2. 6. 2016 in s sklepom o razrešitvi in imenovanju članov Programskega sveta CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«, št. 631-5/2016/12, z dne 10. 8. 2016, imenovala predsednico in člane Programskega sveta CRP:

 • mag. Tanja Strniša, predsednica, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • akad. prof. dr. Matija Gogala, namestnik predsednice, upokojen,
 • mag. Marjan Podgoršek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Janez Posedi, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Tadeja Kvas Majer, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Jošt Jakša, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • mag. Urban Krajcar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Nikolaj Torelli, upokojen,
 • dr. Marjeta Černič, upokojena.

 
Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2016"

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-5/2016/2, z dne 29. 3. 2016, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Tomaž Boh, predsednik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • mag. Duška Radovan, namestnica predsednika, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • mag. Katarina Ratoša, Državni zbor Republike Slovenije,
 • mag. Tatjana Krašovec, Državni zbor Republike Slovenije,
 • dr. Zvone Žigon, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • Dejan Podgoršek, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje,
 • Breda Kralj, Ministrstvo za zdravje,
 • mag. Alojz Grabner, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije,
 • mag. Lijana Kononenko, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije,
 • Gonzalo Caprirolo, Ministrstvo za finance,
 • Irena Roštan, Ministrstvo za finance,
 • Marko Hren, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
 • dr. Peter Wostner, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
 • dr. Blanka Tivadar, Ministrstvo za kulturo,
 • Emilija Snoj, Ministrstvo za kulturo,
 • Zorana Komar, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • mag. Mojca Miklavčič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Lidija Tičar Padar, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
 • prof. dr. Franjo Štiblar, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta.

 
Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2015"

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-2/2015/6, z dne 24. 6. 2015, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Tomaž Boh, predsednik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • mag. Duška Radovan, namestnica predsednika, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje,
 • dr. Jože Hren, Ministrstvo za zdravje,
 • mag. Irena Kirar Fazarinc, Ministrstvo za zdravje,
 • mag. Dušanka Petrič, Ministrstvo za zdravje,
 • Primož Kristan, Ministrstvo za kulturo,
 • dr. Blanka Tivadar, Ministrstvo za kulturo,
 • dr. Andreja Barle Lakota, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Stojan Sorčan, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • mag. Mojca Miklavčič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Erika Rustja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Bronka Straus, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • mag. Andreja Jenko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • Simona Križaj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • mag. Irena Milinković, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • red. prof. dr. Mirjana Ule, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
 • izr. prof. dr. Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo.si hrano za jutri"

Minister, pristojen za znanost, je izdal Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Programskega sveta CRP, št. 029-11/2012/MVZT/165, z dne 21. 5 2013:

 • mag. Tanja Strniša, predsednica, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
 • dr. Jože Resnik, namestnik predsednice, upokojen,
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Marjeta Bizjak, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
 • dr. Boštjan Kos, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
 • Jošt Jakša, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
 • dr. Vida Čadonič-Špelič, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
 • mag. Katarina Groznik, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
 • dr. Darja Piciga, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
 • akad. prof. dr. Matija Gogala, upokojen,
 • dr. Nives Ogrinc, Institut »Jožef Stefan«.

 
Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo.si hrano za jutri"

Minister, pristojen za znanost, je s sklepom št. 013-14/2011-1, z dne 8. 6. 2011, imenoval predsednico in člane Programskega sveta CRP:

 • mag. Tanja Strniša, predsednica, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Jože Resnik, namestnik predsednice, upokojen
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Branko Ravnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Matjaž Kočar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Anica Zavrl Bogataj, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Jože Ileršič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Vida Čadonič-Špelič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • akad. prof. dr. Matija Gogala, upokojen.

 
Programski svet CRP Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 v obdobju 2009-2013

Minister, pristojen za znanost, je s sklepom imenoval predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. József Györkös, predsednik, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
 • dr. Ana Murn, namestnica predsednika, Urad za makroekonomske analize in razvoj,
 • dr. Slaven Mickovič, Ministrstvo za finance,
 • mag. Janko Burgar, Ministrstvo za gospodarstvo,
 • Alenka Avberšek, Gospodarska zbornica Slovenije,
 • dr. Metka Tekavčič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
 • dr. Stojan Sorčan, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
 • dr. Andreja Barle Lakota, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
 • dr. Matjaž Gams, Institut »Jožef Stefan«,
 • Andreja Lang, Ministrstvo za pravosodje,
 • mag. Marin Silič, Ministrstvo za javno upravo,
 • mag. Lilijana Šipec, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • dr. Niko Toš, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
 • dr. Alenka Kajzer, Urad za makroekonomske analize in razvoj,
 • dr. Anja Kopač Mrak, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
 • dr. Aleksanda Kanjuo Mrčela, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
 • Jana Erjavec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • mag. Katja Lautar, Služba Vlade za razvoj in evropske zadeve,
 • mag. Duška Radovan, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
 • dr. Ana Kučan, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.