Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Projekti Ciljega raziskovalnega programa (CRP)

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za CRP

 

Sredstva CRP po raziskovalnih vedah v letu 2022


Sredstva glede na spol vodje CRP v letu 2022