Agencija

Letna poročila ARRS

Letno poročilo ARRS 2021
 
Letno poročilo agencije sestavlja več sklopov. Poleg finančnega poročila, mednarodnih primerjav znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter poročila o mednarodnem sodelovanju, so v rubriki »V ospredju« predstavljeni trije prejemniki ERC projektov, in sicer akad. prof. dr. Franc Forstnerič, izr. prof. dr. Borut Klabjan ter izr. prof. dr. Anna Sandak. V prilogi letnega poročila pa so predstavljeni dosežki raziskovalk in raziskovalcev v okviru projekta promocije znanosti, Odlični v znanosti 2021.
Letno poročilo ARRS 2020
 
V letnem poročilu Agencije za leto 2020 so predstavljeni podatki o financiranju raziskovalne dejavnosti iz sredstev državnega proračuna v preteklem letu. Doc. dr. Matic Lozinšek je v rubriki »V ospredju« predstavljen kot prejemnik sredstev Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). V prilogi so predstavljeni dosežki raziskovalk in raziskovalcev v okviru projekta promocije znanosti, Odlični v znanosti 2020.
Letno poročilo ARRS 2019
 
V letnem poročilu Agencije za leto 2019 so predstavljeni podatki o financiranju raziskovalne dejavnosti iz sredstev državnega proračuna v preteklem letu. Prof. dr. Nejc Hodnik in doc. dr. Matjaž Humar sta v rubriki »V ospredju« predstavljena kot prejemnika sredstev Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). V prilogi so predstavljeni dosežki raziskovalk in raziskovalcev v okviru projekta promocije znanosti, Odlični v znanosti 2019
Letno poročilo ARRS 2018
 
V letnem poročilu Agencije za leto 2018 so predstavljeni podatki o financiranju raziskovalne dejavnosti iz sredstev državnega proračuna v preteklem letu. Prof. dr. Roman Jerala in doc. dr. Jaka Tušek sta v rubriki »V ospredju« predstavljena kot prejemnika sredstev Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). V prilogi so predstavljeni dosežki raziskovalk in raziskovalcev v okviru projekta promocije znanosti, Odlični v znanosti 2018.
Letno poročilo ARRS 2017
V letnem poročilu Agencije za leto 2017 so predstavljeni podatki o financiranju raziskovalne dejavnosti iz sredstev državnega proračuna v preteklem letu. Prof. dr. Marta Verginella in prof. dr. Matevž Dular sta v rubriki »V ospredju« predstavljena kot prejemnica in prejemnik sredstev Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). V prilogi so predstavljeni dosežke raziskovalk in raziskovalcev v okviru projekta promocije znanosti, Odlični v znanosti 2017.
Letno poročilo ARRS 2016
V letnem poročilu Agencije za leto 2016 so predstavljeni podatki o financiranju raziskovalne dejavnosti v preteklem letu. Tokrat v rubriki »v ospredju« predstavljamo raziskovalca Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, prof. dr. Tomaža Prosena, ki je v letu 2016 prejel sredstva Evropskega raziskovalnega sveta za raziskave na področju teoretične matematične fizike. Prvič v letnem poročilu Agencije predstavljamo dosežke, ki so bili izbrani v okviru projekta Odlični v znanosti 2016.
 
Publikacija v elektronski obliki je na voljo tudi v angleškem jeziku.
Letno poročilo ARRS 2015
V letnem poročilu Agencije za leto 2015 so predstavljeni podatki o financiranju raziskovalne dejavnosti v preteklem letu. Rubrika »V ospredju« je tokrat namenjena meteorologinji, prof. dr. Nedjeljki Žagar, s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. V intervjuju s prof. dr. Žagar je izpostavljen njen projekt MODES, za katerega je leta 2011 prejela sredstva Evropskega raziskovalnega sveta za raziskovalce in raziskovalke na začetku kariere. V tokratnem poročilu sta predstavljena tudi Upravni odbor Agencije in Znanstveni svet Agencije, ki je svoj petletni mandat nastopil v letu 2015.
 
Publikacija v elektronski obliki je na voljo tudi v angleškem jeziku.
Letno poročilo ARRS 2014
Značaj letošnjemu letnemu poročilu daje vpogled v delo najvišjih strokovnih teles Agencije, ki se jim v letu 2015 izteče mandatno obdobje, in njihova kritična presoja posameznih vidikov financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Sloveniji. Glavni vsebinski poudarek je zmanjševanje sredstev Agencije od leta 2009, zaznamovano z bistvenim upadom v letu 2012. V strukturi financiranja v preteklem letu, sta izpostavljeni še dimenziji starosti in spola raziskovalk in raziskovalcev vključenih v raziskovalno dejavnost, ki je financirana preko Agencije.

Publikacija v elektronski obliki je na voljo tudi v angleškem jeziku.
Letno poročilo ARRS 2013: Poštenost v znanstvenem raziskovanju (april 2014)
V publikaciji so predstavljeni podatki o obsegu in strukturi financiranja, realiziranega v preteklem letu. Poleg pregledne mednarodne analize glavnih kazalcev znanstvene odločnosti, je v prvo tematsko poročilo ARRS vključena še razprava o poštenosti v znanstvenem raziskovanju. Svoje razmišljanje o tej aktualni temi so podali: dr. Franci Demšar, dr. Miro Cerar, mag. Samo Hribar Milič, dr. Marko Mikuž, Selestina Gorgieva, dr. Maja Remškar, dr. Friderik Klampfer in dr. Simona Kustec Lipicer.

Publikacija v elektronski obliki je na voljo tudi v angleškem jeziku.
Letno poročilo ARRS 2012 (junij 2013)
Poročilo o delu na pregleden in celosten način podaja podatke o obsegu financiranja posameznih mehanizmov ARRS iz proračuna Republike Slovenije (sredstvih za raziskovalne programe, temeljne, aplikativne in podoktorske projekte, ciljne raziskovalne programe, mlade raziskovalce, mednarodno sodelovanje, raziskovalno opremo, raziskovalno infrastrukturo, idr.). K vsebini poročila za leto 2012 so prispevali svoj pogled na znanost in družbo tudi raziskovalke in raziskovalci, ki delujejo znotraj različnih področij znanosti in sicer: dr. Dragan Mihailović, Tina Jerman Klen, dr. Simon Horvat, dr. Peter Radšel in dr. Renata Salecl.

Poročilo je dostopno tudi v angleškem jeziku.
Letno poročilo ARRS 2011 (julij 2012)
Poročilo na pregleden način podaja izčrpno sliko o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz sredstev proračuna v letu 2011. Zbrani so podatki o obsegu finančnih sredstev, ki so bila v letu 2011 namenjena za: raziskovalne programe, temeljne, aplikativne in podoktorske projekte, ciljne raziskovalne programe, mlade raziskovalce, mednarodno sodelovanje, raziskovalno opremo ter raziskovalno infrastrukturo. Podatki so prikazani tudi kot razdelitev glede na znanstveno vedo ter sektor prejemnika sredstev.

Poročilo je dostopno tudi v angleškem jeziku.
Poročilo o delu ARRS za leta 2008, 2009 in 2010
Publikacija "Poročilo o delu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za leto 2010"

Publikacija "Poročilo o delu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za leto 2009"

Publikacija "Poročilo in pregled financiranja raziskovalne dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije za leto 2008"
 
Podatki o delu ARRS med leti 2005 in 2007
Leto 2007

Leto 2006

Leto 2005
Podatki o financiranju raziskovalne dejavnosti do dključno leta 2004
Podatki so na voljo v spletni rubriki Financiranje in nadzor.