Agencija

Logotip ARIS

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) je univerzalna pravna naslednica Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

ARIS v komuniciranju z javnostmi in celostni grafični podobi uporablja logotip, ki predstavlja novo vizualno identiteto agencije in odraža njeno temeljno dejavnost: znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost.

Specifikacija logotipa ARIS je na voljo na povezavi.

Prejemniki sredstev ARIS v svojih komunikacijah v skladu s pogodbenimi obveznostmi in določbami ustreznega splošnega akta pri navedbi (so)financerja uporabijo katerikoli logotip iz spodnjega nabora:

  1. Logotipi: