Agencija

Informacije o zaščiti prijaviteljev po ZZPri

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) je kot zavezanec po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; v nadaljnjem besedilu: ZZPri) sprejela Pravila za vzpostavitev notranje poti  za prijavo po ZZPri. Notranja pot za prijavo kršitev predpisov je namenjena prijavi kršitev predpisov do katerih je prišlo na ARIS. Prijavo lahko poda le fizična oseba, ki je ali je bila z ARIS v delovnem ali drugem podobnem pravnem razmerju. Prijavitelj lahko poda prijavo zaupniku znotraj ARIS ali pristojnemu organu za zunanjo prijavo. 

Zaupnik

Na ARIS sta za obravnavo prijav imenovanega zaupnika:

  • mag. Edita Ogrizek, tel. št. (01) 400 59 26

Kršitve lahko sporočite prek:

  • e-pošte (zaupnik@arrs.si),
  • telefonska številka (01) 400 59 26 (pogovor se lahko snema),
  • pošte, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava po ZZPri«,
  • ali osebno pri zaupniku po predhodnem naročilu po telefonu ali e-pošti.

Prijava se praviloma odda na obrazcu »Notranja prijava kršitve predpisa po ZZPri«.

Prijavo lahko oddate tudi anonimno.

Dostop do prijave in vaših podatkov ima samo zaupnik.

 

Pomembne povezave: