Agencija

Sodelavci in telefonske številke

Kabinet direktorja
  dr. Špela Stres, v. d. direktorja tel. (01) 400 5952
e-pošta: Spela.Stres@arrs.si
dr. Levin Pal, pomočnik direktorja
tel. (01) 400 5954
e-pošta: Levin.Pal@arrs.si
dr. Petra Lamovec Hren, področna podsekretarka
tel. (01) 400 5976
e-pošta: Petra.Lamovec-Hren@arrs.si
  Maja Ambrožič, področna svetovalka II tel. (01)  400 5951
e-pošta: Maja.Ambrozic@arrs.si
  mag. Ana Klinar, stiki z javnostmi
tel. (01) 400 5965
e-pošta: Ana.Klinar@arrs.si
Notranje organizacijske enote  
  Sektor za raziskovalne projekte
  dr. Nika Razpotnik Visković, vodja
tel. (01) 400 5942
e-pošta: Nika.Razpotnik-Viskovic@arrs.si
  Vanja Rodič, pooblaščena namestnica
- naravoslovno-matematične vede
- medicinske vede
tel. (01) 400 5977
e-pošta: Vanja.Rodic@arrs.si
  Marko Borko
- medicinske vede
- ciljni raziskovalni programi
tel. (01) 400 5930
e-pošta: Marko.Borko@arrs.si
  Mateja Gašpirc
- humanistične vede
tel. (01) 400 5958
e-pošta: Mateja.Gaspirc@arrs.si
  Simona Hervol
- ciljni raziskovalni programi
tel. (01) 400 5932
e-pošta: simona.hervol@arrs.si
  Jožica Hočevar
- interdisciplinarne vede
- recenzenti
tel. (01) 400 5935
e-pošta: Jozica.Hocevar@arrs.si
  Jasmina Kastelic
- referentska in tajniška dela
tel. (01) 400 5960
e-pošta: Jasmina.Kastelic@arrs.si
  Aleksa Alja Kastelic Primc
- biotehniške vede
- družboslovne vede
tel. (01) 400 5945
e-pošta: Alja.Kastelic@arrs.si
  Ljiljana Lučić
- ciljni raziskovalni programi
tel. (01) 400 5913
e-pošta: Lili.Lucic@arrs.si
  Tina Valenci
- tehniške vede
tel. (01) 400 5922
e-pošta: Tina.Valenci@arrs.si
  Služba za odprto znanost
  Bojan Volf
- znanstveni tisk
- poljudnoznanstveni tisk
- znanstvene monografije
tel. (01) 400 5973
e-pošta: Bojan.Volf@arrs.si
  Tadej Mauhar
- odprti dostop
- A3 vpetost
tel. (01) 400 5970
e-pošta: Tadej.Mauhar@arrs.si
  Služba za analize
  Polona Novak
- analize
tel. (01) 400 5917
e-pošta: Polona.Novak@arrs.si
  Zdenko Nemec
- informacijska podpora podatkovni analitiki
- podatkovni strežniki
tel. (01)  400 5933
e-pošta: Zdenko.Nemec@arrs.si
  Sektor za mednarodno sodelovanje in popularizacijo znanosti
  Mojca Boc, vodja tel. (01) 400 5971
e-pošta: mojca.boc@arrs.si
  Aleksandra Panić
- vodilna agencija
tel: (01) 400 5924
e-pošta: Aleksandra.Panic@arrs.si
  dr. Neža Hlebanja
- bilateralno sodelovanje
tel. (01) 400 5969
e-pošta: Neza.Hlebanja@arrs.si
  Maja Kranjc Todorović
- mednarodno sodelovanje
- aktivnosti popularizacije znanosti
tel. (01) 400 5982
e-pošta: Maja.Kranjc@arrs.si
  Breda Török
- finance
- gostovanje raziskovalcev iz tretjih držav
tel. (01) 400 5972
e-pošta: Breda.Torok@arrs.si
  mag. Maja Turk
- podporni instrumenti ERC
tel. (01) 400 5929
e-pošta: Maja.Turk@arrs.si
  Lucija Učakar Petrovčič
- vodilna agencija
tel. (01) 400 5944
e-pošta: Lucija.Ucakar-Petrovcic@arrs.si
  Sektor za stabilno financiranje
  dr. Primož Pristovšek, vodja
tel. (01) 400 5949
e-pošta: Primoz.Pristovsek@arrs.si
  Matejka Ahčin
- stabilno financiranje, MR
tel. (01) 400 5936
e-pošta: Mateja.Ahcin@arrs.si
  Silvia Bodanec
- stabilno financiranje, raziskovalni programi, pogodbe
tel. (01) 400 5934
e-pošta: Silvia.Bodanec@arrs.si
  Nataša Dremota
- stabilno financiranje, MR
tel. (01) 400 5938
e-pošta: natasa.dremota@arrs.si
  dr. Jelka Fric Jekovec
- stabilno financiranje, projekti ERA
tel. (01) 400 5931
e-pošta: Jelka.Fric-Jekovec@arrs.si
  Ana Jakopin
- stabilno financiranje, projekti ERA
tel. (01) 400 5943
e-pošta: Ana.Jakopin@arrs.si
  Ernesta Mlakar
- stabilno financiranje, raziskovalni in infrastrukturni programi
tel. (01) 400 5974
e-pošta: Ernesta.Mlakar@arrs.si
  Urša Novak
- stabilno financiranje, raziskovalni programi, projekti ERA
tel. (01) 400 5940
e-pošta: Ursa.Novak@arrs.si
  dr. Nadia-Suzana Seaptefrati
- stabilno financiranje, MR
tel. (01) 400 5911
e-pošta: Suzana.Seaptefrati@arrs.si
  Špresa Neziri
- raziskovalna oprema
- infrastrukturni programi
tel. (01) 400 5963
e-pošta: Spresa.Neziri@arrs.si
  Sektor za inovacije
  Sektor za finančno-računovodske zadeve
  Mojca Kastelc Selan, vodja
- poročila o financiranju raziskovalne dejavnosti
tel. (01)  400 5953
e-pošta: Mojca.Kastelc@arrs.si
  mag. Edita Ogrizek, pooblaščena namestnica
- nadzor nad namensko porabo sredstev
tel. (01)  400 5926
e-pošta: Edita.Ogrizek@arrs.si
  Jasmina Bizjak
- računovodja
tel. (01)  400 5925
e-pošta: Jasmina.Bizjak@arrs.si
  Simona Matečko
- finančnica
tel. (01)  400 5947
e-pošta: Simona.Matecko@arrs.si
  Ivica Tominc
- finančnica
tel. (01)  400 5961
e-pošta: Ivica.Tominc@arrs.si
  Frančiška Rožič Novak
- finančnica
tel. (01) 400 5950
e-pošta: Fani.Rozic-Novak@arrs.si
  Sektor za pravne in skupne zadeve
  Katarina Hren, vodja tel. (01)  400 5927
e-pošta: Katarina.Hren@arrs.si
  Tanja Tomaževič Aničin, pooblaščena namestnica
- pravne zadeve
tel. (01) 400 5939
e-pošta: Tanja.Tomazevic@arrs.si
  mag. Tanja Gostiša Radovanović
- kadrovske zadeve
tel. (01) 400 5921
e-pošta: Tanja.Gostisa@arrs.si
  Barbara Jankovič
- pravne zadeve
tel. (01) 400 5964
e-pošta: Barbara.Jankovic@arrs.si
  Andreja Krajnc
- dokumentarno in arhivsko gradivo
- javna naročila
tel. (01) 400 5912
e-pošta: Andreja.Krajnc@arrs.si
  Sonja Postrašija
- referentska in tajniška dela
tel. (01)  400 5966
e-pošta: Sonja.Postrasija@arrs.si
  Nena Pevulja
- glavna pisarna
tel. (01) 400 5967
e-pošta: Nena.Pevulja@arrs.si
  Mojca Slak
- javna naročila
- evidence RO, skupin in raziskovalcev
tel. (01) 400 5916
e-pošta: Mojca.Slak@arrs.si
  Aleksandra Špiclin
- kadrovske zadeve
- glavna pisarna
tel. (01) 400 5948
e-pošta: Aleksandra.Spiclin@arrs.si
  Sektor za informatiko
  Tomaž Žitnik, vodja
tel. (01) 400 5946
e-pošta: Tomaz.Zitnik@arrs.si
  Nevenka Grošelj
- podpora in notranji postopki
tel. (01)  400 5919
e-pošta: Nevenka.Groselj@arrs.si
  dr. Katja Harej
- načrtovanje in razvoj
tel. (01)  400 5955
e-pošta: Katja.Harej@arrs.si
  Branko Lužar
- informacijska infrastruktura
tel. (01)  400 5968
e-pošta: Branko.Luzar@arrs.si
  Dušan Markovič
- podpora notranjim procesom
tel. (01)  400 5962
e-pošta: Dusan.Markovic@arrs.si
  Sektor za Načrt za okrevanje in odpornost
  dr. Lidija Tičar Padar, vodja
tel. (01) 400 5959
e-pošta: Lidija.Ticar@arrs.si
  Mirjam Božović
- vsebinske in podporne naloge
tel. (01) 400 5984
e-pošta: Mirjam.Bozovic@arrs.si
  Vasja Čepič
- raziskovalno inovacijski projekti v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji
tel. (01) 400 5980
e-pošta: Vasja.Cepic@arrs.si
  Kaja Kovač
- raziskovalno inovacijski projekti v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji
tel. (01) 400 5983
e-pošta: Kaja.Kovac@arrs.si
  Petra Kurinčič
- projekti in programi za krepitev mednarodne mobilnosti ter vpetosti
tel. (01) 400 5978
e-pošta: Petra.Kurincic@arrs.si
  Alen Kraševec
- projekti in programi za krepitev mednarodne mobilnosti ter vpetosti
tel. (01) 400 5981
e-pošta: Alen.Krasevec@arrs.si
  Klemen Prešeren
- raziskovalno inovacijski projekti v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji
tel. (01) 400 5979
e-pošta: Klemen.Preseren@arrs.si
  Vesna Tavčar
- vsebinske in podporne naloge
tel. (01) 400 5985
e-pošta: Vesna.Tavcar@arrs.si
  Bojan Zupan
- postopki javnega naročanja
tel. (01) 400 5915
e-pošta: Bojan.Zupan@arrs.si