Agencija

Interni akti

      

Na podlagi 26. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 ) in prvega odstavka 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS št. 123/03) je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 67. redni seji dne 17.06.2009, sprejel

Spremembo Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 

1. člen

22. člen Statuta javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 22.7.2004 in nasl. se spremeni tako, da se glasi: "Javni natečaj za imenovanje direktorja mora biti objavljen najmanj šestdeset dni pred iztekom mandata direktorju.".

2. člen

Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani agencije.

Številka: 007-21/2009-1
Datum: 17.6.2009

Predsednik UO ARRS
doc. dr. Peter Venturini

Objava na spletni strani ARRS dne 18.6.2009.