Razpisi in pozivi

Domači javni razpisi in pozivi v letu 2019

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za objavo rezultatov Kontaktna oseba
25.01.2019 Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019 zaključen

rezultati

seznam mentorjev

poročilo
14.02.2019 01.04.201931.05.2019
Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Ana Jakopin
22.02.2019 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2019 zaključen

rezultati

poročilo
09.04.2019 18.07.201916.02.2021
Aleksandra Panič
22.02.2019 Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij - 2019
 
zaključen

rezultati- delni

rezultati

poročilo
04.04.2019

03.12.2019

30.12.2019

16.02.2021
Silvia Bodanec
Ernesta Mlakar
Urša Novak
22.02.2019 Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov - 2019 zaključen

rezultati - delni

rezultati

poročilo
04.04.2019

03.12.2019

30.12.2019

16.02.2021
Silvia Bodanec
Ernesta Mlakar
Urša Novak
22.03.2019 Poziv za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3 zaključen

 
06.05.2019 junij 2019 Polona Pečnik Terzić
31.05.201914.06.2019
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019

Popravek javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019
zaključen

rezultati

poročilo
02.07.2019 07.10.201930.01.2020
Ljiljana Lučić
maj 2019 Vabilo vodjem programov in projektov za oddajo predlogov najvidnejših raziskovalnih dosežkov - Odlični v znanosti 2019 zaključen 28.06.2019 oktober 2019 Ana Jakopin
07.06.2019 Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme – Paket 18 zaključen

rezultati

oprema
18.07.2019 13.12.201902.04.2021
Špresa Neziri
13.09.2019 Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2019 zaključen

rezultati

poročilo
02.10.2019 30.10.2019 Ljiljana Lučić
11.10.2019 Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2019) zaključen

rezultati
25.10.2019 21.11.2019 Polona Pečnik Terzić
18.10.2019 Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020 - 2022 zaključen

rezultati
13.11.2019 07.01.2020 Stojan Pečlin
13.12.2019 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 zaključen

rezultati

poročilo
29.01.2020 28.08.2020 Simon Ošo in skrbnice ved
januar 2020 Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2020 - pilotni razpis MR+* združen z Javnim pozivom za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2020      

*Predvidena mentorska mesta, ki bi bila dodeljena v okviru Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2020 – pilotni razpis MR+ bodo prenesena v kvoto mentorskih mest Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2020.


Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov.