Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 18)

Na podlagi 131. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 52/16, 79/17 in 65/19) in Sklepa o predlogu sklepa o izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 18), št. 6316-5/2019-186, ki ga je sprejel Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dne 9. 12. 2019 v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 18) (Uradni list RS, št. 36/19), je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel Sklep o izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 18), št. 6316-5/2019-186 z dne 13. 12. 2019.

 

Priloga:

  • Prednostna lista za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme – Paket 18: