Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Pregled

Evidenca raziskovalne opreme

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (nadaljevanju: agencija) na podlagi 29. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19) od leta 2010 vodi evidenco raziskovalne opreme, katere nakup je sofinancirala agencija iz državnega proračuna. Podatke, ki so potrebni za evidenco natančneje določajo Pravila za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, št. 007-3/2019-1 z dne 23. 1. 2019. Evidenca poleg osnovnih podatkov o raziskovalni opremi (naziv, šifra raziskovalne oziroma programske skupine, skrbnik opreme, leto nabave, nabavna vrednost, namembnost, idr.) vključuje tudi podatke o možnem dostopu do raziskovalne opreme, njeni uporabi, izkoriščenosti in ceni za uporabo raziskovalne opreme.

Evidenca je nastala na temelju poziva raziskovalnim organizacijam, ki so prejele sredstva agencije za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme, za posredovanje podatkov o raziskovalni opremi, ki je v uporabi. Raziskovalne organizacije mesečno poročajo o uporabi in izkoriščenosti raziskovalne opreme.

Evidenca raziskovalne opreme se na temelju posredovanih podatkov raziskovalnih organizacij tekoče dopolnjuje. V nadaljevanju objavljamo evidenco raziskovalne opreme s podatki o mesečni uporabi in izkoriščenosti raziskovalne opreme.