Razpisi in pozivi

Domači razpisi in pozivi v letu 2023

 

Predvideni datum objave Razpis Status Predvideni rok za oddajo prijav Predvideni rok za objavo rezultatov Kontaktna oseba
11.01.2023 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023

Sprememba javnega razpisa
zaključen

rezultati
28.02.2023 02.10.2023 Nika Razpotnik Visković in skrbnice ved
31.01.2023 Javni poziv za sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev - Obzorje Evropa MSCA v teku

rezultati
Javni poziv je odprt do porabe razpoložljivih sredstev iz sklada NOO. Predvidoma 8 dni od odposlanih sklepov direktorja o izboru prijav.

 
Petra Kurinčič,
Alen Kraševec
30.03.2023 Javni poziv za ocenjevanje raziskovalnih programov – 2023

Sprememba javnega poziva
zaključen 24.05.2023 november Silvia Bodanec,
Ernesta Mlakar
31.03.2023 Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 zaključen

rezultati
15.05.2023

08.09.2023
Klemen Prešeren,
Vasja Čepič,
Kaja Kovač
20.04.2023 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2023 zaključen

rezultati
19.05.2023 17.10.2023 Bojan Volf
10.05.2023 Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2023 zaključen

rezultati
13.06.2023 07.08.2023 dr. Mojca Jakačić
12.05.2023 Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2023) zaključen

rezultati
15.06.2023 04.10.2023 Tadej Mauhar
12.05.2023 Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023

Sprememba javnega razpisa
zaključen

rezultati

rezultati
14.06.2023

29.09.2023

21.11.2023
Ljiljana Lučić
25.05.2023 Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 22) zaključen 12.07.2023 december Špresa Neziri
april Vabilo vodjem programov in projektov za oddajo predlogov najvidnejših raziskovalnih dosežkov - Odlični v znanosti 2023   junij   Ana Jakopin
četrto četrtletje Poziv za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3   tretje/četrto četrtletje četrto četrtletje Tadej Mauhar
14.11.2023 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024 v teku
12.01.2024 julij 2024 Nika Razpotnik Visković in skrbnice ved