Načrt za okrevanje in odpornost

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6

Objavljamo seznam izbranih in neizbranih prijav za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6, ki se nanaša na Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, 3. razvojnega področja »Pametna, trajnostna in vključujoča rast« in komponente RRI – »Raziskave, razvoj in inovacije« ter Investicije B: »Sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6«, kratica ukrepa javnega razpisa: C3.K8.IB (za doseganje mejnikov 112 in 113 ter za doseganje ciljev 115 in 116).

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je prejela 13 prijav na javni razpis. Agencija je s sklepom direktorja eno prijavo zavrgla zaradi formalne nepopolnosti. Agencija je s sklepom direktorja pet prijav zavrnila zaradi neizpolnjevanja pogojev javnega razpisa. Sedem prijav se je uvrstilo v ocenjevalni postopek. V financiranje so bile sprejete štiri prijave.

Priloga: