Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega poziva

12.03.2021

  Seja strokovnega telesa

22.03.2021

  Zaključek javnega poziva

22.04.2021 ob 14:00

  Odpiranje prijav

26.04.2021 ob 10:00

  Seja strokovnega telesa

18.05.2021

  Ocenjevanje prijav

22.10.2021

  Seja strokovnega telesa

21.10.2021 in 25.10.2021

  Seja Znanstvenega sveta agencije

04.11.2021

  Poziv JRO k prerazporeditvi sredstev

05.11.2021

  Seja Znanstvenega sveta agencije

24.11.2021

  Obvestilo o izboru prijav (samo za JRO)

01.12.2021

  Obvestilo o izboru prijav (prijave JRO in KONC)

13.12.2021

  Objava rezultatov

22.12.2021

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po vročitvi individualnega obvestila

  Komisija za ugovore

13.01.2022

  Seja Upravnega odbora agencije

24.01.2022
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano