Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Raziskovalni programi

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za raziskovalne programe

Sredstev za raziskovalne programe po raziskovalnih vedah v letu 2022

Delež sredstev po raziskovalnih vedah
glede na spol vodje raziskovalnega programa v letu 2022

Raziskovalke in raziskovalci (brez mladih raziskovalcev), ki so izvajali raziskovalne programe glede na raziskovalno vedo in spol v letu 2022

Vse raziskovalne programe je izvajalo 2782 raziskovalcev in 1988 raziskovalk, kar predstavlja 41,7 % žensk.

 

Raziskovalke in raziskovalci, ki so izvajali raziskovalne programe, glede na starost in spol v letu 2022
(upoštevana je starost ob koncu leta 2022)

 

FTE glede na starost in spol v letu 2022
(upoštevana je starost ob koncu leta 2022)