Podporni instrumenti ERC

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (Uradni list RS, št. 161/22) – marec 2024

Na podlagi sklepa direktorja Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije o izboru prijav na Javni razpis za (so)financiranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), št. 5100-22/2022-79 z dne, 5. 3. 2024 ter v zvezi z Javnim razpisom za (so)financiranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (Uradni list RS, št. 161/22) je agencija v (so)financiranje sprejela en (1) prilagojen raziskovalni projekt.

 

Priloga:

  • Tabela 1: Število sprejetih prijav pri agenciji na podlagi komplementarne sheme: