Pečat odličnosti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za (so)financiranje sheme doktorskega študija Marie Skłodowska-Curie COFUND - Pečat odličnosti

Na podlagi Sklepa o izboru prijav za (so)financiranje sheme doktorskega študija Marie Skłodowska-Curie COFUND - Pečat odličnosti št. 5100-231/2023-10 z dne 28. 11. 2023 ter v zvezi z Javnim pozivom za (so)financiranje sheme doktorskega študija Marie Skłodowska-Curie COFUND - Pečat odličnosti, se za (so)financiranje izbere ena (1) prijava.

 

Priloga:

  • Rezultati Javnega poziva za (so)financiranje sheme doktorskega študija Marie Skłodowska-Curie COFUND - Pečat odličnosti: