Novice, obvestila

Objavljena je Sprememba Javnega razpisa za (so)financiranje Gravitacija

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je 29. 05. 2024 objavila Spremembo Javnega razpisa za (so)financiranje Gravitacija (v nadaljnjem besedilu: javni razpis).

S spremembo javnega razpisa je:

  • Poudarjeno, da shema financiranja javnega razpisa temelji na izdelanem finančnem načrtu prijavitelja, za katerega je v javnem razpisu določen maksimalen obseg sredstev in upravičenih stroškov;
  • Omogočeno, da se Univerze, ki so prejemnice stabilnega financiranja, na javni razpis prijavijo najmanj tolikokrat, kolikor je število razpisanih tematskih področij;
  • Izpostavljena pomembnost in prednost povezovanja vsebin med domenami ERC (LS, PE, SSH);
  • Urejen postopek podpisa pogodbe o izvedbi in (so)financiranju.