Mednarodno sodelovanje

Turčija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2018-2021

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2018-2021 v obliki "Decision Document"-a, ki sta ga podpisala Tit Neubauer, vodja Službe za mednarodne odnose in evropske zadeve, MIZŠ in prof. dr. Orkun Hasekioglu, podpredsednik TÜBITAKA.

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo je med 25 projektnimi predlogi, ki so se uvrstili v proces evalvacije, po korespondenčni poti izbrala štiri (4) projekte.

Prilogi:
 

  • Podpisani slovensko-turški Dogovor (Decision Document) s tabelo sprejetih projektov:
  • Sprememba slovensko-turškega Dogovora (Decision Document) – podaljšanje izvajanja bilateralnih projektov na slovenski strani: