Mednarodno sodelovanje

Turčija

Kontaktne osebe

Frančiška Rožič Novak
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Tel: (01) 400 59 50
Fax: (01) 400 59 75
E-pošta: Fani.Rozic-Novak@arrs.si