Mednarodno sodelovanje

Rusija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019 - 2020

Na podlagi sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS z 20. redne seje, ki je potekala 17. 12. 2018 in v zvezi Javnim razpisom za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019 - 2020 je ARRS v sofinanciranje od skupno prijavljenih 73 prijav sprejela 48 bilateralnih projektov.

 

Prilogi:
  • Tabela sprejetih projektov: