Mednarodno sodelovanje

Izrael

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v obdobju od 13.09.2018 do 12.09.2020

Objavljamo izbor prijav za sofinanciranje Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v letih 2018 – 2020 (Uradni list RS, št. 63/17) v obliki Zapisnika zasedanja mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ) in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Države Izrael (MOST), ki sta ga dne 20 oz. 23. julija 2018 podpisala Tit Neubauer, vodja Službe za mednarodne sodelovanje in evropske zadeve MIZŠ in predstavnik MOST.

Meddržavna komisija, ki je zasedala 27. junija 2018, je samostojno obravnavala s strani obeh držav 23 prispelih in ocenjenih prijav ter se na zasedanju na podlagi pooblastil dogovorila, da se v sofinanciranje sprejme štiri prijave, in sicer dve prijavi s prednostnega področja 1 (Inovativno upravljanje z vodami in tehnologije spremljanja (vključno s spremljanjem na daljavo) / Innovative water management and monitoring technologies (including remote sensing)) in dve prijavi s prednostnega področja 2 (Digitalni vidiki raziskav na področju družboslovja in humanistike / Digital aspects of research in social science and humanities). Odobrene prijave z višino sofinanciranja v obdobju od 13. 9. 2018 do 12. 9. 2020 so navedene v Prilogi II., ki je priloga k Zapisniku zasedanja meddržavne komisije.

 

Prilogi:
  • Zapisnik zasedanja mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Državo Izrael:
  • Priloga k zapisniku zasedanja meddržavne komisije (tabela odobrenih projektov):