Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme – Paket 13

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1), pete alineje 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 22. člena Pravilnika o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Uradni list RS, št. 12/05), Javnega razpis za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme - Paket 13 (Uradni list RS, št. 46/06) in predloga prednostnega seznama za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme – Paket 13, pripravljenega s strani strokovnega telesa, ter predloga Znanstvenega sveta agencije z dne 02.10.2006, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na svoji 32. redni seji, dne 10.10.2006 sprejel Prednostni seznam za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme – Paket 13.

Priloga: