Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Novice, obvestila
  Objavljeni so posodobljeni obrazci za sporočanje podatkov za evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti (12.12.2023)