Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Predstavitev

ARIS vodi zbirke podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti za potrebe izvajanja raziskovalne in razvojne dejavnosti ARIS ter za načrtovanje politike, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti, statistične namene in spremljanje stanja na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti so raziskovalne organizacije, kot jih opredeljuje 5. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in zasebni raziskovalci.

Definicije

  • Raziskovalna in razvojna dejavnost obsegata temeljno in aplikativno raziskovanje ter predkonkurenčne raziskave, industrijske raziskave in prenos znanja.
  • Raziskovalec oziroma raziskovalka je fizična oseba, ki opravlja raziskovalno ali razvojno dejavnost.
  • Raziskovalna skupina je skupina raziskovalcev, ki izvaja raziskovalno in/ali razvojno dejavnost pri osebah javnega ali zasebnega prava.
  • Raziskovalna organizacija je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Vrste zbirk podatkov

Zbirke podatkov se vodijo na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Agencija v evidenci RO vodi:

  • evidenco izvajalcev kot pravnih in fizičnih oseb;
  • evidenco raziskovalnih skupin pri posameznem izvajalcu in
  • evidenco raziskovalcev po raziskovalnih skupinah v okviru posameznega izvajalca.

Zbiranje podatkov

Podatki o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti se zbirajo neposredno na podlagi vlog izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Nekateri podatki so dostopni tudi na internetu v okviru informacijskega sistema SICRIS (Slovenian Current Research Information System) ter v drugih mednarodnih bazah podatkov in informacijskih sistemih o raziskovalni dejavnosti.